Sigorta

ANASAYFA Sigorta

Sigorta

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, taşıma, depolama veya taşımacılığa ait diğer işleri ile ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını poliçede belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır.


Günümüzde lojistik sektörünün ana tedarikçisi sıfatına sahip olan Freight Forwarder şirketleri gerek imza attıkları taşıma sözleşmeleri  gerekse uymak zorunda oldukları uluslararası konvansiyonlar nedeniyle kara, deniz, hava, demiryolu ve bu taşımalara bağlı depoculuk işlemleri sırasında oluşabilecek zararlar sonucunda kendilerine yönelik haklı veya haksız tüm taleplere karşı ilk muhatap olacak taraftır.


Esnek bir poliçe olan Nakliye Aracılığı Sorumluluk Sigortası ile Freight Forwarder firmalarının operasyonel yapılarına ve ihtiyaçlarına göre teminat ve prim sağlanabilmektedir. Bu sayede Freight Forwarder firmaları gereksiz teminat ve primlere karşı kendilerini koruma altına alabilirler.


Nakliyat Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortasına konu olan teminatların arasında; navlun faturası kesilen ve taşımacılık cirosuna yansıyan taşımalar, aktarma deposu, ticari kâr amaçlı depoculuk faaliyetleri, transit taşımalar, yanıcı/parlayıcı ürünler, yanlış yere gönderilen yükün asıl varış yerine devam etmesi gibi birçok konu bulunmaktadır.


Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası yaptırmayan tüm Freight Forwarder şirketleri yük hasarlarında veya yükün yanlış yere tesliminden doğabilecek tüm zararlarda açık hedef durumundadır. Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası da, haklı tazminat taleplerini poliçe şartları kapsamında yerine getirirken, haksız taleplere karşı da sigortalısını korumaktadır.