Lisanslar

ANASAYFA Lisanslar


ISO Belgesi

BAYTUR GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. , Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’ne organize ettiği tüm sevkiyatlarını ISO kaliteleri çerçevesince , Avrupa Nakliyesi kalitesince gerçekleştirir. Günlük araç konum bilgisi, her sabah saat 10:00 – 11:00 saatleri arasında mail yolu ile otomatik olarak duyuru yapılır. Bu sayede yıllık ölçümlere dayanan , müşteri memnuiyet anketi, firma içi - dışı denetlemeleri ve tedarikçi anketleri ile kalite belgemiz her yıl düzenli olarak yenilenir.


FFL Sigortası     
Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, taşıma, depolama veya taşımacılığa ait diğer işleri ile ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını poliçede belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır.

BAYTUR GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. ,  Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya ve Ukrayna rotalarına düzenlediği tüm sevkiyatlarında oluşabilecek Zayi durumlar karşısında Sigorta hizmeti sunabilen ender firmalar arasındadır.TİO Yetki Belgesi

Uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Bu yönetmeliğin amacı karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile; *Bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini tespit etmek. *Taşıma türlerinin birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek. *Etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek. *Taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamaktadır. Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini almaları zorunludur. Taşımacılık işleri organizatörünün, faaliyetlerini ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, kanuna, bu yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmesi esastır. Taşıma işleri organizatörü, bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve şubelerinde yürütmekle yükümlüdür.


Deniz Tic Odası

Deniz Ticaret Odası deniz taşımacılığıyla ilgili kuralları ve uygulamaları saptamak, araştırmalar yapmak, deniz taşımacılığı hakkında bilgi toplamak, deniz ticaretinin ulusal taşımacılık politikasına uygun olarak gelişmesini sağlamak, Türk limanlarının imkanları ve tarifeleri hakkında yabancı kuruluşlara bilgi vermek, denizcilikle ilgili uluslararası örgütlere üye olmak, bunların faaliyetlerini izlemek ve kanunda belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir. Üyeleri: Deniz Ticaret Odası’nın Üyeleri arasında; gemi sahipleri, gemi işletmecileri, gemi acenteleri, gemi alım-satım komisyoncuları (brokerler), sevkiyat acenteleri (forvarderler), yükleme, boşaltma ve istifleme yapan şirketler (stevedorlar), yükleme ve boşaltmada puvantaj yapan şirketler (tali şirketleri), gemi klas kuruluşları, gemi sigorta şirketleri, sigortacılar ve bunların acenteleri, gemi sörveyörleri ve uzmanları, kurtarma, kılavuzluk, deniz dibinin taranması, yatçılık, marina operatörlüğü, gemi levazımı sağlama gibi yardımcı hizmetlerde çalışanlar bulunmaktadır.


Fiata

FIATA, 31 Mayıs 1926 tarihinde Viyana’da kurulmuştur. Fransızca “Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles”, İngilizce “International Federation of Freight Forwarders Associations” olarak bilinmektedir ve Türkçe’de Taşıma İşleri Komisyoncuları Demekleri Uluslararası Federasyonu anlamına gelmektedir. FIATA, hükümet dışı teşkilat statüsüne sahip olup 150 ülkede yaklaşık 40,000 yük komisyoncusu ve lojistik firmasını temsil etmektedir. FIATA, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey’de istişari statüye sahiptir. Amaçlar FlATA’nın temel amaçlan aşağıdaki gibidir Dünyadaki taşıma işleri komisyonculuğu endüstrisini birleştirmek, Ulaştırma ile ilgili uluslararası kuruluşların toplantılarına sektörü temsilen iştirak etmek ve sektörel çıkarları korumak ve tanıtmak, Yayınlar, duyurular ve broşürler v.b. yoluyla taşıma işleri komisyoncularının hizmetlerini kamuoyuna, ticaret ve sanayi dünyasında duyurmak, Tek tip dokümanlar ve standart ticaret koşulları yaratarak taşıma işleri komisyoncuları tarafından verilen hizmetlerin kalitesini iyileştirmek, •Taşıma işleri komisyoncularının mesleki eğirim ihtiyaçlarına ve mesuliyet sigortası ile ilgili konularda yardımcı olmak, elektronik veri değişimi (EDI) ve barkod gibi teknolojilerin kullanılmasını sağlamak,


Utikad

FIATA, 31 Mayıs 1926 tarihinde Viyana’da kurulmuştur. Fransızca “Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles”, İngilizce “International Federation of Freight Forwarders Associations” olarak bilinmektedir ve Türkçe’de Taşıma İşleri Komisyoncuları Demekleri Uluslararası Federasyonu anlamına gelmektedir. FIATA, hükümet dışı teşkilat statüsüne sahip olup 150 ülkede yaklaşık 40,000 yük komisyoncusu ve lojistik firmasını temsil etmektedir. FIATA, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey’de istişari statüye sahiptir. Amaçlar FlATA’nın temel amaçlan aşağıdaki gibidir Dünyadaki taşıma işleri komisyonculuğu endüstrisini birleştirmek, Ulaştırma ile ilgili uluslararası kuruluşların toplantılarına sektörü temsilen iştirak etmek ve sektörel çıkarları korumak ve tanıtmak, Yayınlar, duyurular ve broşürler v.b. yoluyla taşıma işleri komisyoncularının hizmetlerini kamuoyuna, ticaret ve sanayi dünyasında duyurmak, Tek tip dokümanlar ve standart ticaret koşulları yaratarak taşıma işleri komisyoncuları tarafından verilen hizmetlerin kalitesini iyileştirmek, •Taşıma işleri komisyoncularının mesleki eğirim ihtiyaçlarına ve mesuliyet sigortası ile ilgili konularda yardımcı olmak, elektronik veri değişimi (EDI) ve barkod gibi teknolojilerin kullanılmasını sağlamak,